Základní hodinová sazba

800 Kč

Úvodní konzultace

Zdarma

Správa sociálních sítí

od 5 000 Kč

Ceník

Základní hodinová sazba

800 Kč

Úvodní konzultace

Zdarma

Správa sociálních sítí

od 6 000 Kč

Ceník zahrnuje pouze základní položky. Detailní kalkulace se vždy odvíjí od jednotlivých zakázek a jejich rozsahu.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH

jak probíhá spolupráce?

  1. Projdeme si vaši představu a já připravím návrh spolupráce a cenovou nabídku.

  2. Po odsouhlasení cenové nabídky je vystavena závazná objednávka včetně zálohové faktury ve výši 50 % z celkové částky.

  3. Zbývající částka je fakturována po ukončení projektu a odevzdání všech domluvených výstupů.